Projekt FSpS

Spolupracujeme s Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity

 na projektu NA HŘIŠTI I NA VODĚ BÝT S DĚTMI VŽDY V POHODĚ

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Název projektu:
Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě

Datum realizace projektu:
1.3.2010 - 28.2.2013

Registrační číslo projektu OPVK:
CZ.1.07/1.3.00/14.0091

Prioritní osa:
7.1, Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:
7.1.3, Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Projekt Masarykovy univerzity, Fakulty sportovních studií je zaměřen na zvýšení kompetencí, dostupnosti, kvality a atraktivity dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP).

Inovativnost, atraktivita a bezpečnost prováděné činnosti z hlediska zdravého životního stylu a první pomoci je hlavní přidanou hodnotou 8 prezenčních a 7 e-learningových kurzů. Ty jsou nabízeny cílové skupině pedagogů II. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a středních škol.

Kurzy jsou koncipovány v souladu s požadavky Rámcově vzdělávacího programu ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Je zpracováno 12 metodických materiálů. Kurzy, seminář i materiály byly před akreditací pilotně ověřeny a oponovány. Výstupem kurzů budou nástroje pro hodnocení efektivity vzdělávání ověřené na vybraném vzorku žáků.