Mgr. Zdeněk Hájek

Třídní učitel VI. G.

zdenek.hajek@gymklob.cz