Evropské vzdělávací programy

 

Vstupem do EU získala Česká republika možnost plně se zapojit do všech aktivit a iniciativ v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, do komunitárních programů zaměřených na podporu rozvoje systémů vzdělávání a odborné přípravy a spolupráci mezi vzdělávacími institucemi. Většina programů spočívá v zapojení vzdělávací instituce, která pak může svým členům (pedagogům, studentům, žákům,...) umožnit finanční podporu různých forem vzdělávání v partnerském zahraničním zařízení. Od roku 2007 do roku 2013 byly všechny vzdělávací programy spolufinancované Evropskou unií převedeny pod rámec Programu celoživotního učení. Jeho nástupcem se v lednu 2014 stal program Erasmus+.