POSTŘEHY MATURANTŮ Č. 4

Budu absolventem klobouckého gymnázia

 

            Budu absolventem klobouckého gymnázia. Věta, které bych ještě před několika roky absolutně nevěřila. Od té doby se ale změnila spousta věcí. Jednou z nich je i to, že jsem se úspěšně dostala do závěrečného ročníku gymnázia, čímž dozajista nastává fáze, kdy jsem se přiblížila i oné významné zkoušce každého studenta.

            Co pro mě ale post absolventa klobouckého gymnázia vůbec znamená? Ještě před pár lety bych pravděpodobně řekla, že nic moc významného. Považovala bych naši školu za zcela identickou s ostatními osmiletými gymnázii, takže to, že budu z této školy odcházet jako její absolvent, pro mě nehrálo nijak důležitou roli. Momentálně na to mám ale zcela odlišný názor. Jsem velmi ráda, že jsem si v 5. třídě na 1. stupni základní školy vybrala právě toto gymnázium, které mě zavedlo přesně tam, kde dnes stojím. Nedovedu si představit, že bych zvolila jinou školu. Nikde jinde bych nepoznala tak přívětivou atmosféru, skvělé kamarády a výborné učitele, jakými disponuje právě gymnázium v Kloboukách u Brna. 

            Už samotná informace, že budu absolventem nějaké školy, je pro mě velmi zásadní. Ještě na začátku samotného studia byla tahle cílová destinace na míle vzdálená. Teď je ale vše skutečností. Domnívám se však, že tohle je jen začátek.

            Doufám, že mě mé znalosti z dosavadního vzdělávání podrží stejně tak, jako mě držely doteď. Jsem si téměř jistá, že učitelé pro nás udělali maximum, proto bych se jim nerada odvděčila tím, že se budu po zbytek svého studia protloukat vysokou školou bez ambicí a dobrých výsledků. 

            Proč pro mě ale bylo kloboucké gymnázium tak významné? Sama škola možná dokazuje právě to, že i malá gymnázia mohou dokázat velké věci. A já svoji školu budu hrdě ukazovat i nadále. Jakožto budoucí absolvent si dovolím tvrdit, že kdybych se ocitla znovu na začátku a měla si vybrat školu, tak bych určitě nevybrala jinou. 

            Doufám, že studenti, kteří se teprve na studium osmiletého gymnázia chystají, si vyberou správně. A právě jednou ze správných variant je bezesporu i kloboucké gymnázium. 

Snad ničeho za uplynulých 8 let studia nelituji. Vybrala jsem si nejlepší školu, na kterou budu velmi ráda vzpomínat. Jediné, co mě doopravdy mrzí, je to, že jsem si se svými spolužáky nemohla užít závěrečný ročník, na který jsme se všichni tak těšili.

Veronika